czwartek, 22 stycznia 2009

Zastosowanie komputera w szkolnictwie specjalnym

"Zastosowanie komputera w szkolnictwie specjalnym objęło trzy niezależne obszary. Należy do nich dostęp uczniów niepełnosprawnych do technologii informacyjnej, komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego, czyli wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotowym oraz udział techniki komputerowej w procesie rewalidacji, głównie zaś działaniach diagnostycznych, rehabilitacyjnych oraz kompensacyjnych, wspomagających rozwój dziecka niepełnosprawnego Konkretne przykłady to m.in. dostosowanie komputera do rodzaju wady, zwiększenie dostępu uczniów do Internetu jako źródła informacji, oraz wachlarza możliwych do zastosowania w praktyce szkolnej i rewalidacji programów komputerowych, a także specjalistycznego sprzętu komputerowego"
Fragment bardzo ciekawego artykułu o zastosowaniu komputera przy osobach z dysfunkcją wzroku. Trudne do pojęcia? Przeczytaj cały materiał, naprawdę warto. /J.D./
http://www.dzieci.org.pl/internet/kszspec/t_zielinska_j.html

środa, 21 stycznia 2009

Podstawowe dylematy edukacji

Dynamiczne przemiany kulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne końca 2-ego tysiąclecia naszej ery powodują, że w ramach globalnej cywilizacji łacińskiej na plan pierwszy wysuwa się technologia informacyjna. Kilkaset milionów komputerów osobistych już dziś funkcjonuje w różnych dziedzinach naszego życia, służąc nam zarówno w pracy, jak i w domu. Dla sprawnego ich funkcjonowania wyprodukowano miliony pakietów oprogramowania. Ma to istotny wpływ na postępującą technizację współczesnego świata. /K.Ch./
więcej w aktualnościach oraz na stronie:
http://www.pedagogika.umk.pl/ztk/a6.htm

wtorek, 20 stycznia 2009

Sposoby wykorzystania komputera w edukacji wczesnoszkolnej

Obecnie nikt już nie kwestionuje potrzeby wczesnego rozpoczynania nauki informatyki i wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego na zajęciach.
Możliwości technologii informacyjnych są ogromne i ciągle rosną. Korzystanie w praktyce szkolnej z komputera zależą głównie od pomysłowości nauczyciela i jego umiejętności praktycznych.
Więcej w ciekawym artykule Agaty Pruchnik pod adresem:
http://www.spmiejskagorka.pl/publikacja_3.html

Zachęcam do lektury. /R.M/

poniedziałek, 19 stycznia 2009

Wyniki ankiety

W ankiecie udział wzięły cztery osoby. No cóż... w każdym razie na tej podstawie (choć nie jest to raczej próbka rzetelna) można stwierdzić, że:
50% respondentów używa komputera do nauki - wynik chyba nie najgorszy... choć jestem pewien, że mogłoby być lepiej.
Pozostałe wyniki:
komputer do pracy 50%
internet 50%
gry 50%
filmy DVD 25%
słuchanie muzyki 50%
inne 25%
Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej ankiecie. /R.M./

Ciekawsza szkoła

Komputery na stałe znalazły i ugruntowały swoją pozycję we współczesnej szkole oferując możliwości wszechstronnego zastosowania na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej, przygotowując dzieci i młodzież do prawidłowego korzystania z technologii informacyjnej. Zadania z tym związane, dotyczące kształcenia zintegrowanego, zostały zawarte w Podstawie programowej w postaci zapisu dotyczącego treści kształcenia, związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej. /R.P./

więcej: http://www.bialystok.edu.pl/cen/archiwum/aspekty/aspekty_3_17_2003/art02.htm